אל הנגב-ספר לתלמיד
מספר קטלוגי: 78-2040701
תאריך יציאה: 7/2009
לימוד מאושר
תיאור:
הספר "אל הנגב" מפגיש את הלומד עם דרום הארץ - אזור המשתרע על פני למעלה ממחצית שטחה של מדינת ישראל, ומתגוררים בו רק 8% מתושביה. בספר שלוש יחידות.
היחידה הראשונה עוסקת בתיאור התנאים הטבעייםשל האזור ובבחינת משמעותם לאדם.
ביחידה שנייה נבחנים תהליך ההתישבות בנגב, סוגי הישובים והאפשרויות להחיזוקים ולהרחבתם.
היחידה השלישית דנה בפיתוח הכלכלי הנגב כיום בתחומי החקלאות, התעשייה והתיירות, ובשאלה כיצד אפשר להגיע לאיזון בין פיתוח האזור לבין שמירה על משאביו הטבעיים.

מחיר לצרכן: 51
אנו מצטערים אך מוצר זה אזל בהוצאה ולא ניתן להזמינו
ללא דירוג