אשכולית-משפחות מלים-לתלמיד
מספר קטלוגי: 78-1050415
תאריך יציאה: 7/2010
לימוד מאושר
תיאור:
החוברת "משפחות מילים" עוסקת בזיהוי משפחות מילים ובמציאת השורש המשותף להן, וכן בהתנסות ביצירת משפחות מילים משורש נתון. החוברת מפנה את תשומת לב התלמידים לכתיב של השורשים וכן לקשר בין המילים השונות, הנובע משייכותן למשפחה אחת.
החוברת מתאימה לסוף כיתה ב או לתחילת כיתה ג (מקבץ שני).

המחיר שלנו: 8.9 ₪
ללא דירוג