אשכולית-זכר ונקבה-לתלמיד
מספר קטלוגי: 78-1050412
תאריך יציאה: 7/2010
לימוד מאושר
תיאור:
החוברת "זכר ונקבה" עוסקת בהכרת המונחים הלשוניים "זכר" ן"נקבה"; בזיהוי המין הדקדוקי של שמות ביחיד; ביצירת מילים בנקבה עפ"י הזכר ולהפך, באוצר מילים מוכר.
כמו כן עוסקת החוברת בהכרת הסיומות האופייניות למילים בלשון זכר ובלשון נקבה, ביחיד וברבים.
החוברת מתאימה לסוף כיתה ב או תחילת ג (מקבץ שני).

המחיר שלנו: 8.9 ₪
ללא דירוג