איש תם וישר
הוצאה: מס ראובן
מספר קטלוגי: 73-937
תאריך יציאה: 5/2008
תיאור:
ספר איוב הוא מהקשים ביותר ללימוד ולהבנה. מטרת הספר איש תם וישר היא להאהיב את


לימוד התנ"ך בכלל וספר איוב בפרט.


הלימוד מתמקד במבחר פרקים מרכזיים של ספר איוב, ביניהם משולבים פרקי עיון ומחשבה,


בהדגשת הערכים הכלולים בו.


בנוסף ניתן פירוש מלא לכל ספר איוב. בפירוש זה יש הקפדה על הקיצור ועל השימוש בשפה


מובנת ומעודכנת.


ספר איוב עוסק בשאלות העמוקות ביותר בעולמו של האדם. במרכזו עומדת שאלת 'צדיק ורע


לו' – שאלת פשרם של הסבל והייסורים; שאלה משמעותית במיוחד לדורנו, שעודנו חי את


אימי השואה: כיצד ייתכן שה' משגיח מן השמים – ונתן לשואה להתרחש?


מהי התשובה שמציע ספר איוב לשאלת הסבל? מענה ה' לאיוב "איפה היית ביסדי ארץ" מפנה


את העיון לעבר בריאת העולם ונפלאות הטבע. בספרנו יש ניסיון לתאר את פלא הבריאה והופעת


החיים לפי הבנת המדע בן זמננו, ודיון בשאלה כיצד "מעשה בראשית" עונה לשאלת צדיק-ורע-


לו. כאן עוזרת למחבר הכשרתו במדעי הטבע להסביר את הדברים בשפה מובנת.


פרופ' ישעיה נבנצל הוא פיסיקאי בהכשרתו. פרסם גם מאמרים בחקר המוח, במקרא ובנושאי


המקדש. עוסק שנים רבות בענייני חינוך והוראה, ופיתח שיטה להוראת קריאה בחינוך המיוחד.


שרת שנים רבות במשרד הבטחון, וניהל פרויקטים טכנולוגיים-מדעיים גדולים. בשנת 1985


נתמנה פרופסור מן המניין במחלקה לפיסיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנת 1987


הוענק לו הפרס ע"ש ארנסט ברגמן.


משנת 1992 סובל ממחלת טרשת נפוצה.


פרופ' ישעיה נבנצל גר בירושלים, נשוי למשוררת לאה נבנצל ואב לחמישה ילדים.

מחיר לצרכן: 78
המחיר שלנו: 70.2 ₪
הרווח שלך: 10%
ללא דירוג