עשו אחי-אבי אדום ורומי
הוצאה: מס ראובן
מספר קטלוגי: 73-1017
תאריך יציאה: 4/2015
קריאה
תיאור:
עיון במקורות התלמוד והמדרש של ארץ ישראל בתקופת התנאים והאמוראים; מחקרה הרביעי של המחברת בתחום מחשבת חז"ל, הכולל ניתוח דמותו המאוחרת של עשו לפי חז"ל, והניסיון להבין את מניעי השינוי ההיסטורי-מחשבתי שחל בעיצוב דמותו המקראית; נספחים, מקורות, מפתח

מחיר לצרכן: 109
המחיר שלנו: 98.1 ₪
הרווח שלך: 10%
ללא דירוג