עלה טרף
מספר קטלוגי: 583-74
תאריך יציאה: 3/2016
קריאה
תיאור:
ביום שבו מסר סאדאת במועצת העם המצרית את ההודעה הדרמתית על כוונתו להגיע לכנסת בירושלים תחיל פרופ' שמעון שמיר לנהל יומן. הוא תיעד בו את המפגש בין שני הצדדים הללו שלחמו רבות כל כך ועתה פנו לדרך הפיוס.
הרישומים ביומן מתארים ישראלים ומצרים הפוגשים זה את זה ונחשפים ,לרוב ללא הכנה מספקת, זה לתרבותו של זה.

המחיר שלנו: 79 ₪
ללא דירוג