אני מבין את הנקרא ב'
הוצאה: יסוד
מספר קטלוגי: 51-880315
תאריך יציאה: 3/2009
תיאור:
החוברות עוסקות בהבנת הנקרא ומטפלות במגוון נושאים לפי הפרוט הבא:
אני מבין את הנקרא א - בצרוף פרקי אוריינות. בחוברת שלושה פרקים: הפירוש המילולי, הכללות בדרג נמוך, רצף עניינים.
אני מבין את הנקרא ב - בצרוף פרקי אוריינות. בחוברת שני פרקים: המשמעות הגלויה שבטקסט, המשמעות הסמויה והמרומזת שבטקסט.
אני מבין את הנקרא ב-ב - הרחבות בנושאים: סדר ארועים, השלמות ונושא מרכזי. מצורף מבחן מסכם.
אני מבין את הנקרא ג - הנושאים בחוברת: משפטי זיקה, כינויי גוף, התמורה, מה קודם למה ועוד.
אני מבין את הנקרא ד - הנושאים בחוברת: נושא מרכזי, מה אפשר ללמוד מכל קטע, תשומת לב לפרטים, עובדה או דעה, רצף אירועים, ניבוי אירועים ועוד.

המחיר שלנו: 33.6 ₪
ללא דירוג