וצדיק באמונתו יחיה
מספר קטלוגי: 249-2116
תאריך יציאה: 12/2010
מספר עמודים: 108
תיאור:
בחיבור זה נסקרות 602 היקרויותיו של התואר "צדיק" ו- 14 היקרויותיו של הפועל "צדק" בכתבי המקרא.


חיבורינו זה מצטרף ומשלים לחיבור קודם, "צדק צדק תרדף", המושג "צדק" ושגירותו בכתבי המקרא.


צירוף זה מציג לפנינו את מעמדו ומקומו של השורש "צדק" בתובנה המקראית, ובכך מניח מסד ותשתית לעיון נוסף ומעמיק באחד מנושאיה המרכזיים של הבשורה המקראית לתרבות האנושית מדור לדור.


לחיבור חמשה מוספים: חמש מסות על חמש המגילות: "שיר השירים אשר לשלמה", "מגילת רות", "מגילת הקינות", "דברי קהלת", "מגילת אסתר".

מחיר לצרכן: 54
המחיר שלנו: 43.2 ₪
הרווח שלך: 20%
סוג כריכה: קשה
ללא דירוג