מהפכות בהלכה
הוצאה: מעריב
מספר קטלוגי: 115-1700
תאריך יציאה: 3/2009
מספר עמודים: 321
תיאור:
האם אפשר לפתור בעיות הלכתיות חמורות, כגון בעיית העגונות ומסורבות הגט, מבלי לגרום לקרע ביהדות?
מי יוזם שינויים בהלכה, ומהו המנגנון המאפשר שינויים אלה?
האם התפתחות ההלכה בימינו היא איטית יותר מאשר בעבר?
כיצד השפיעה הקמת מדינת ישראל על התפתחות ההלכה?

הדינמיות של ההלכה, העומדת במרכז הדת והווויה היהודית, היא הנושא של ספר זה, הספר עוקב אחר התפתחות ההלכה וקשרי הגומלין בינה לבין חיי היום-יום, משחר ההיסטוריה ההלכתית ועד ימינו. הוא מתאר את התהליכים ששמרו על רציפותה של ההלכה ועל הקשר שלה עם העבר, תוך הסתגלות למציאות המשתנה.
הספר מפריך את הטענה הרווחת, שלפיה ההלכה בימינו קופאת על שמריה ואינה מותאמת למציאות המשתנה. יש דוגמאות רבות, כגון השינוי ההדרגתי ביחס ההלכה לנשים, המראות כי אנו חיים דווקא באחת התקופות הדינמיות ביותר בתולדות ההלכה. הכרת עקרונות הדינמיות ההלכתית עשויה לסייע לפתרון בעיות קשות שעומדות במרכז המאבק בין דתיים לחילוניים בישראל של תחילת המאה ה21-.

הספר כתוב בלשון מובנת לכל, ומיועד גם לקורא שאין לו השכלה קודמת בנושא ושאינו בקי במינוח ההלכתי. זהו ספר חובה לכל מי שמתעניין בדת היהודית, בקונפליקט בין דתיים לחילונים בימינו , ובהיסטוריה של עם ישראל.

יורם קירש הוא פרופסור לפיסקה באוניברסיטה הפתוחה ובעל תואר ראשון ושני במדעי החברה. פרסם מחקרים בפיסיקה ובחינוך, ספרי לימוד וספרי מדע פופולרי, ומאמרים על התפתחות ההלכה. הוא חבר במועצת נאמני תורה ועבודה, שהיא תנועה דתית-ציונית הפועלת להשרשת עקרונות האורתודוקסיה המודרנית ונגד הקצנה דתית.

מחיר לצרכן: 79
המחיר שלנו: 55.3 ₪
הרווח שלך: 30%
ללא דירוג