תרבות היהדות החילונית
הוצאה: כתר
מספר קטלוגי: 10-888154
נושאים: יהדות, כללי
תאריך יציאה: 2/2008
מספר עמודים: 522
תיאור:
התרבות היהודית החילונית היא תרבות חייהם של רוב יהודי העולם וישראל. חייהם של יהודי הארץ והעולם עברו תמורות מרחיקות לכת עת השתלבו בתרבות המערבית הדמוקראטית תרבות בה הם חופשיים לבחור את דרך חייהם ואת חינוך ילדיהם. ההגות החדשה שהתפתחה בתרבות זו עונה על שאלות רבות אשר בהם אנו נתקלים כיהודים ישראליים. ספר זה מציע לקוראיו ביטויי אמונות ודעות הרווחות בקרב יהודים לא דתיים המחויבים למצוות הצדק, אך לא למצוות שהומצאו על ידי מנהיגים יהודים דתיים בשם האלוהים. כמו כל עם בעולם גם העם היהודי הוא ייחודי בתרבותו. תרבות זו מורכבת ממארג של זרמים עדתיים, חילוניים ודתיים כאחד. מארג זה מהווה מכנה משותף ליהודים חילוניים ודתיים במספר היבטים של תודעה

מחיר לצרכן: 88
אנו מצטערים אך מוצר זה אזל בהוצאה ולא ניתן להזמינו
ללא דירוג