דף הבית > צילום כחול-לבן-ערכה למורה
צילום כחול-לבן-ערכה למורה

צילום כחול-לבן-ערכה למורה

         
מספר קטלוגי: 182-1141
אחד הזוכים בפרס ישראל לשנת תשנ"ז היה הצלם דוד רובינגר. זו ה"תה הפעם הראשונה שצלם זוכה
בפרס ישראל, ובכך הוענק חותם ממלכתי לצילום כמדיום חזותי. הייתה בכך גם הכרה ממלכתית בתרומתו
של הצילום לתרבות הישראלית, הכרה שראוי כי תמצא את ביטויה גם במסגרת הפעילות החינוכית בבית
הספר.
השכלול הטכנולוגי של הצילום והשימוש הנרחב והמגוון הנעשה בתצלומים בתקופתנו מוליך גם לאפשרויות
שימוש מגוונות בתצלומים במסגרת ההוראה- למידה. תצלומים הם אמצעי עזר להעשרת הלמידה בתחומים
שונים וכגון ; היסטוריה, גאוגרפיה, בוטניקה, זואולוגיה), אך בה-במידה מהווה הצילום מדיום תקשורתי -
תופעה תרבותית בעלת ייחוד. במדריך זה בחרנו להתמקד בהיבט זה של הצילום כחלק ממערכת חברתית-
תרבותית.

לצד ההתבוננות בצילום כמדיום תקשורתי, אפשר לראות את התצלום הבודד כ"טקסט" המקיים יחסי גומלין
עם "טקסטים" אחרים בחברה ובתרבות, טקסטים מצולמים וטקסטים באמצעי תקשורת אחרים: ציורים,
שירים, שירי זמר, סיפורים. יחסי הגומלין עשויים לנבוע הן מעולמם של יוצרי התצלום והן מזה של
המתבוננים בו. כלומר, יש כאן הזמנה לראייה "אינטרטקסטואלית" של התצלום תוך הבאה בחשבון שטקסט
חזותי "פונה" ללומד בדרך שונה מזו של המילים או של אמצעי תקשורת אחרים.

מבחינת התוכן, מתמקד המדריך בצילום שנוצר בישראל בתקופות שונות מלפני קום המדינה ועד לימינו-אנו
ושיקף ביודעין ובלא יודעין אידיאולוגיה ציונית, ותיעד את מראות ארץ-ישראל.
את דרך ההתייחסות לתצלומים אפשר להחיל גם על תכנים אחרים המשתקפים בצילום. פרקים שונים
במדריך זה עשויים לסייע בכך.

מטרותיו העיקריות של מדריך זה הן אלה; א. להציע למורים בכל חטיבות הגיל בסיס ונקודת מוצא לראיית הצילום כתקשורת, המובנה על פי עקרונות וכללים של המדיום ואשר מבנה היצג של המציאות, וכן להבנת
מקומו של הצילום בביטוי אידאולוגיה חברתית. בהתאם לכך ירכשו התלמידים כלים להתבוננות בתצלומים
כ"טקסטים" המשקפים הן את הצלמים כיוצרים, ברמה האישית, והן את הרקע החברתי-תרבותי שבמסגרתו
הם פועלים.
ב. להציג את הצילום כאמצעי יצירה, הבעה, ביטוי אישי, לצד אמצעים אחרים במדיה אחרים.
הצילום מזמן אפשרויות הבעה ויצירה במיוחד לתלמידים בעלי אינטליגנציה מהסוג החזותי.

מסיבות מובנות אין אפשרות להקיף את כל היבטיו של הנושא, או למצות את כולו או אף חלקים ממנו, יש
כאן ביטוי חלקי בלבד לתקופות שונות של ההתיישבות בארץ, לאירועים שונים, לתצלומים ולצלמים הרבים
שפעלו כאן. מגבלה זו, הנובעת מעקרון הבחירה שהוא ממהותו של תהליך עיצוב חומר לימודי, עשויה
להוות נקודת מוצא לפעילות מורים ותלמידים. המעוניינים יוכלו להרחיב ולהעמיק בנושא, בין השאר על ידי
יצירה עצמית בעזרת הביבליוגרפיה המפורטת, שמתוכה יבחרו את הנראה להם מעניין, חשוב וניתן לביצוע.

למדריך למורה מצורפת ערכת תצלומים. מפאת קוצר היריעה לא ניתן להביאבערכה זו רבים מהתצלומים היפים, הטובים והמעניינים שנוצרו בארץ. התצלומים שבערכה משקפים באורח חלקי את תולדות הצילום
הישראלי תוך שילובו בתולדות הרעיון הציוני ובתולדות היישוב והמדינה. התצלומים מיועדים לשימושו של כל
תלמיד או קבוצת תלמידים.

המדריך מציע דרכי הוראה מגוונות וביטוי אינדיווידואלי לכל תלמיד ותלמיד. הוא מצטרף לשורת
מדריכים אחרים לתקשורת (ראו ביבליוגרפיה) שהופקו באגף לתכניות לימודים במשרד החינוך,
העוסקים כולם בפיתוח האוריינות החזותית על ידי מפגשים לימודיים עם תקשורת ההמונים לסוגיה, בטיפוח
באמצעות קולנוע ובצפייה מבוקרת בתכניות טלוויזיה. המדריך שואב עידוד מתכנית ניסוי חלוצית מטעם
המרכזים הפדגוגיים שהתבצעה בגבי ילדים בראשית שנות השבעים; "ילדי גן מצלמים".

המדריך מציע למקם את העיסוק בנושא הצילום במסגרת לימודי התקשורת בדרך המעודדת ראייה בין-
תחומית של הצילום והתייחסות אינטרטקסטואלית לתצלום. הפעילויות המובאות כאן מנוסחות באורח כללי
כבסיס לפיתוח, ליצירה ולהתאמה. כל מורה יכול/ה להיעזר בהצעות אלה כדי להכין מהלך למידה בהתאם
לנסיבות ההוראה.

מבנה המדריך מאפשר קריאה מודולרית. אין חובה לקרוא בו ברצף המוצע, והמורים מוזמנים לקרוא את פרקי המדריך על פי צורכיהם והתעניינותם. אפשר למשל להתחיל לקרוא בו דווקא מן הפרק השלישי : "הצילום הארץ-ישראלי והתפתחויות לאחר קום המדינה - נסיבות, אידאולוגיה ומוסכמות חזותיות".

אנו מאחלים לתלמידים ולמורים הצלחה והנאה הן בתהליך היצירה והלמידה והן בתוצאותיו.
כן נודה לכל מי שישלח תגובות, הערות עקרוניות והצעות לפעילות דידקטית עםתלמידים לפי הכתובת:
הצוות לתקשורת, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים 11919,

גירסה מודפסת
המחיר שלנו: 66.15 ₪
הוסף לסל
לקוחות שרכשו את המוצר הזה, רכשו גם את המוצרים הבאים:

רוצים להישאר מעודכנים?

הירשמו לתפוצת המיילים שלנו!
רוצים להישאר מעודכנים? הירשמו לתפוצת המיילים שלנו