0

שור שי - רשימת ספרים


סה"כ 1 ספרים
נדל"ן לא רק לעשירים
"שי, חייל צעיר, הולך במסלול הישראלי הרגיל של צבא –
אוניברסיטה-עבודה. לפתע, באמצע מנוחת צהריים לאחר..."
מחיר לצרכן: 79 ₪ המחיר שלנו: 67.2 ₪