0

הדרכה למתחיל במחשב - 7

                                                                 
'98- WINDOWS / '   '98- WINDOWS
    95- WIN 95- WIN
 - +8  /  - +8
   98 /   98
 2016   2016
  - 2010 - 2010


 1