0

סיפורת - מקור - 5905

                                                                 
  /
"

200 .
, ? ? ..."
 /
"`` . : , , , ..."
" , . ..."
 /
"
' . ..."
 /
" , 2000, ..."
" " . " . " ..."
 /
"" ", , ..."
" , ..."
 /
" !, , . ..."
" - ..."
 /
" , , , ..."
 /
" . , ..."
  /
" , , , ..."
  / -
" - .
..."
 ? ?
" , , ..."
 /
"" ", . , ..."
 2 2
" , , 1988 - ..."
  /
"
. , ..."
 - -
" - ..."
  /
"" " , , , ..."
 /
" , ", . ,..."
 /
"
13- ..."
   /
"
" . ..."
, ,
" 17 ..."
 /
" , . , ..."
" "
""" ", , ..."
 /
" 1948 - ..."
 /
"
`` , 1948``. ,..."
" : , , . ..."


 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...